Till oss kan man komma helt utan remiss från tandläkare om man vill. Vi tar även emot patienter som är rekommenderade eller remitterade direkt från andra tandläkarpraktiker.

Undersökning

Vi tar bilder med digital röntgen och undersöker om du har karies (hål) gingivit (inflammerat tandkött) eller paradontit (tandlossning). Vi undersöker ditt tandkött noga och bedömmer vilken behandling du behöver.
Du får individuell information och det material just du behöver för att sköta om din munhygien.

Har du karies får du uppsöka tandläkare. Du fortsätter hos din ordinarie tandläkare eller får en tandläkare att
kontakta genom oss. Vi sammarbetar med flera allmäntandläkare och specialister.

Blödande Tandkött

Gingivit är en lokal inflammation i tandköttet som orsakas av bakterier. Tandköttet blir svullet och rött samt blöder kraftigt vid beröring. Ofta med dålig smak och lukt. Detta går lätt att behandla. Vi rengör i tandköttsranden och avlägsnar hårda och mjuka beläggningar som orsakar inflammationen. Vi instruerar dej om hur du på bästa sätt kan sköta om ditt tandkött och förhindra risken att återfå gingiviten. Du behandlas alltid med lokalanestesi i form av en bedövande gel så att behandlingen blir så skonsam som möjligt.

Tandlossning

Paradontit är en infektionssjukdom som är multifaktoriell, det vill säga beror på flera olika faktorer för att utvecklas som
till exempel munhygien, ärftlighet och immunförsvar. Parodontit är en folksjukdom och i Sverige är ca var tredje person drabbad. Vi bedömer omfattningen , informerar och behandlar paradontit efter behov. Behandling av djupa tandköttsfickor utförs alltid med lokalbedövning i form av injektion. Du får räkna med att behandlingen av parodontit kräver flera behandlingstillfällen och efterföljande kontroller och stödbehandlingar. Information och kooperation är av yttersta vikt för ett varaktigt och gott behandlingsresultat. Vi erbjuder vidare behandling av specialist vid behov. Då skickas du till vår Parodontolog( specialist på tandlossning) Christian Hellgren som vi har ett nära samarbete med.

Missfärgningar

Vi polerar och avlägsnar tandsten och beläggningar med ultraljud och med Air Flow som blästrar tänderna vita.
Perfekt behandling för rökare, snusare eller vid kaffe, te och rödvinsmissfärgningar. Tandblekningar utför vi i samråd
med tandläkare. Vi framställer då individuella plastskenor för blekning i hemmet.

Dålig andedräkt

Foeter ex ore kan bero på bakteriebeläggningar som sitter på tungans bakre del. Vi undersöker din mun och rengör från de illaluktande bakterierna så att du får en frisk andedräkt igen. Vi ger dej råd och tips. Du får produkter hos oss som kan hjälpa dej att lättare bibehålla frisk andedräkt.

Muntorrhet

Xerostomi kan bero på flera saker som till exempel medicinering, ålder eller sjukdomar. Muntorrhet kan öka risken för karies(hål) och det är därför viktigt att få professionell behandling. Vi ger individuella råd och hjälper dig att få lindring.

Tandslitage/ Erosionsskador

Erosionsskador på emaljen kan behandlas och förebyggas.Vi hjälper dig att bedöma och reda ut dina besvär samt ger råd om hur du ska behandlas. Vi rekommenderar dig vidare till specialist om du har problem med tandpressning eller snarkning.