Personliga möten i stressfri miljö

För ett par år sedan växte idén fram att gemensamt starta en fristående tandhygienistmottagning.  Med vår långa yrkeserfarenhet kan vi  erbjuda en väl förankrad kunskap. Vi arbetar målmedvetet och med hög professionalitet samt lägger stor vikt på personligt bemötande. Praktiken är inredd i behaglig miljö som inger en välkomnande känsla.

Vi finns på markplan vilket underlättar för dig med rörelsehinder. Parkeringsplatser finns alltid tillgängliga i närheten av praktiken. Det går även att köra fram till dörren vid behov.